Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

DE LIEFDE VAN JEZUS TOT HET EINDE

... En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
Johannes 13 : 1

Met de tekst die hierboven staat geschreven, gaat de apostel Johannes over tot de beschrijving van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Je zou de tekst kunnen vergelijken met een poort tot de weg die Jezus gaat naar Golgotha.
En boven die poort, waar we doorheen moeten om Jezus op die weg te volgen, staat een heel belangrijk woord geschreven. Het is het woord: Liefde.
Dat is het woord dat leeft in het hart van Jezus wanneer Zijn uur gekomen is. Zijn liefde tot de Vader en Zijn liefde tot de Zijnen.
Dat opschrift moeten we bij het volgen van Jezus op Zijn lijdensweg niet vergeten. Weet u waarom niet?
Wel, als we dat woord liefde vergeten op de weg van het kruislijden en sterven van Jezus, dan zal het ons vergaan als Petrus, die zich met het zwaard in de hand verzette tegen de kruisweg.
Of dan zullen we als de dochters van Jeruzalem medelijden met Jezus krijgen en wenen om de pijn van de lijdende Heiland.
Of we zullen, zoals veel volgelingen van Jezus, ons ergeren aan Hem, omdat Hij een andere weg gaat dan velen van Hem verwacht hadden.
Maar Zijn liefde tot het einde kan ons weerhouden om ons van Jezus af te keren.
In de tekst is het nog vóór het Paasfeest en het Paaslam Jezus Christus maakt zich gereed om naar het altaar te gaan, om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
Jezus weet dat Zijn uur gekomen is, het uur dat Hijzelf gewild heeft. Het is Zijn uur.
Het zijn niet de omstandigheden waar Hij bij betrokken raakt, ook wordt Hij door niemand gedreven, en ook zal niemand Hem weerhouden.
Het loopt de Heere Jezus geen enkel ogenblik uit de hand.
Toen niet .... en ook nu niet. Hij kent Zijn uur. En Hij kent ook het uur van de Zijnen.
Die kent Hij zowel in voorspoed als in tegenspoed. In de uren van de strijd en van de overwinning; in de verzoeking en in de verlossing.
Jezus wist dat Zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en zo weet Hij ook de uren van de Zijnen om uit deze wereld over te gaan tot de Vader.
Hij heeft de Zijnen liefgehad tot het einde.
En dat woord: einde, wil niet zeggen, tot zover gaat het, hier is de grens van de liefde bereikt; maar de liefde van Jezus gaat tot het einddoel.
En dat einddoel is de morgen van de Opstanding. De dag van de overwinning. Hét Paasfeest.
En vervolgens naar Zijn Vader in de hemel, om in het Vaderhuis met zijn vele woningen plaats te bereiden voor al de Zijnen.
En wanneer dan het uur komt voor de Zijnen, dan zal blijken wat Zijn liefde tot het einde is.
Een liefde sterker dan de dood. Want niets en niemand zal kunnen scheiden, van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Stemt u er mee in:
Die hoop moet al ons leed verzachten?

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. T. Cammeraat

Datum:

21 februari 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: