Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De Paaspreek op Goede Vrijdag

... En de graven werden geopend

De Paaspreek op Goede Vrijdag.

"En de graven werden geopend"-

(Matth. 27 : 52a)

Eén van de merkwaardigste gebeurtenissen rondom het sterven van de Heere Jezus is wel geweest, dat de graven geopend werden; dat vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, opgewekt werden; en ook dat deze weer levend gemaakte mensen na de opstanding van Christus uit die graven gegaan zijn om te verschijnen aan velen in Jeruzalem. Alleen de evangelist Mattheus vertelt het ons. En hij vertelt het ons op zo'n manier, dat het vele vragen oproept, waar we geen antwoord op weten.

Wat weten we wel? Dat de graven geopend werden!

En deze geopende graven zijn een duidelijke profetie. Ze zeggen tegen de schare, die vanaf de kruisheuvel huiswaarts keert: schare, meen niet dat dit het einde is. De graven worden geopend! Jezus van Nazareth heeft wel Zijn lijden volbracht, maar niet Zijn gehele taak! Daar komt nog een vervolg, schare!

En, overpriesters en farizeeën, jullie denken nu wel, dat het graf achter Jezus van Nazareth gesloten is, maar hier ontsluiten zich andere graven! Denken jullie de Heere Jezus Christus in de dood vast te kunnen houden?

En wachters, open je ogen eens goed! Zien jullie die geopende graven daar, waarvan de steen is weggeschoven? Menen jullie dat je tegen de grote God ook maar iets kunt beginnen?

En daar zie ik enkele vrouwen bezig met het bereiden van specerijen. Ach, vrouwen, haast je maar niet, hoor! De graven zijn immers geopend! Al die goede zorgen van jullie zullen overbodig zijn. Zal straks op de eerste dag der week niet elk geopend graf jullie toeroepen: Hij is hier niet? Het graf van de Zaligmaker zal niet gesloten blijven. Engelen zullen de wachters verschrikken. Christus zal opstaan.

Maar dat niet alleen! Andere evangeliepredikers zullen de straten van Jeruzalem doorgaan! Tot leven opgewekte heiligen zullen verkondigen dat de Heere leeft! Zij zullen het verhaal van de gevluchte wachters weerspreken!

Maar, zal iemand vragen, wat heeft deze geschiedenis òns nu te zeggen? Want dit alles was toch alleen maar van belang voor de bewoners van Jeruzalem in die dagen rondom het Pascha?

Welnee! Hier hebt u een prediking van het Evangelie! Christus is niet alleen een Zaligmaker, die uit het graf verrees, maar ook uit het graf dóét verrijzen.

De opgewekte heiligen waren zelf levende toonbeelden van het Evangelie. Christus' sterven betekende voor hen het leven. En Christus' opstanding was hun heerlijkheid. Maar zo is het nog! Bent u dood in zonden en misdaden? Hebt u geen verwachting meer? Nochtans is er verwachting! In het sterven van de Zaligmaker is de kracht ten leven.

Verlorene, wees dan niet bevreesd! Als het sterven van Christus het leven voor doden betekent, wat zal Zijn verrijzenis dan wel niet zijn? Niets minder dan een onuitsprekelijke zaligheid!

Maar, zo hoor ik u zeggen, hoe ontvang ik die zaligheid?

Wel, hier werd de wens van de rijke man uit de gelijkenis vervuld! Hoe luidt het antwoord dus op uw vraag?

U hebt Mozes en de profeten. Dat u die leest!

Ds. M. Baan

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M. Baan

Datum:

8 april 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: