Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een lied Hammaäloth

... Hebt u door genade al leren zingen?

Psalm 120 - 134 : 1

Binnen de 150 Psalmen kunnen we verschillende soorten psalmen onderscheiden.  Eén van die soorten is: de liederen Hammaäloth. Nu zal niemand dat laatste woord snappen. Dat klopt, want het is een onvertaald Hebreeuws woord. Wanneer we het letterlijk vertalen, dan staat er: opgangen. De opgangen naar de tempel in Jeruzalem. En wat wordt daarmee aangeduid?

Wel, een Israëliet ging elk jaar tijdens de drie grote feesten naar de tempel in Jeruzalem. Eén van de  eerste dingen, die een pelgrim op zijn wandeltocht naar de grote stad van David ondervond was wel, dat die weg nogal bijzonder verliep. Om een voorbeeld te geven: wie helemaal vanuit de noordelijke stammen van Israël te voet naar Jeruzalem wilde gaan, die nam als regel de tamelijk rechte weg door het dal van de Jordaan naar het zuiden. Die weg daalde. Kwam een pelgrim bij de stad Jericho in het Jordaandal aan, dan was hij op het laagste punt van de hele reis aangeland, want dan bevond hij zich ongeveer 250 meter beneden de zeespiegel. Om vervolgens in de tempel van Jeruzalem te komen, moest onze pelgrim op de eerstvolgende kruising de weg rechtsaf nemen. Die ging richting Jeruzalem. Dat was niet eens zo ver meer: enkele tientallen kilometers.

Toch was dit laatste stuk het zwaarste stuk van de hele reis. Waarom? Omdat deze weg berucht was. De weg voerde door onherbergzaam gebied. Dorpen kwam je er nauwelijks tegen. Er woonden meer wilde dieren dan mensen. En wat kon een eenzame pelgrim beginnen tegen aanvallende beren en leeuwen? De Heiland nam deze weg als voorbeeld in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan! Je kon dus ook nog door ongure elementen halfdood geslagen worden! Het enige lichtpunt was de herberg, die halverwege deze weg te vinden was.

Waar nog iets anders bij kwam: deze weg steeg! En niet zo’n beetje. Lag Jericho 250 meter beneden de zeespiegel? Jeruzalem stak er met zijn ruim 750 meter bóven de zeespiegel royaal bovenuit! Dat betekende voor iedere pelgrim dus één lange, zware klimpartij! En wat moest een pelgrim dan tijdens die lange, vermoeiende, zware, gevaarlijke reis vooral doen? U zou wellicht zeggen: hij moest er uiteraard voor zorgen om fit van huis te gaan! Iemand anders zou hem de raad meegeven om onderweg goed uit te kijken!

Weer een ander zou hem op het hart drukken om deze weg vooral niet alleen te gaan!

Allemaal waardevolle raadgevingen.

Maar welke allerbeste raad geeft Gods Woord?

Zingen! Een lied van de opgangen zingen!

Bewandelt u ook een lange weg? Een vermoeiende weg? Een zware weg? Een gevaarlijke weg?

Hebt u door genade al leren zingen: Mijn hulp is van de Heere alleen, Die hemel zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde?

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. M. Baan

Datum:

30 juni 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: