Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Een waarschuwing...

... Blust de Geest niet uit.’
(1 Thessalonicenzen 5: 19)

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem werd het vuur van de hemel aangestoken. Tongen als van vuur waren op de hoofden van de discipelen. Ze staan in vuur en vlam en het Evangelie wordt verkondigd en het verspreidt zich. Hier en daar ontstaan gemeenten, in Griekenland, in Thessalonica. De vlam van het geloof gaat branden.

Maar een vlam is ook kwetsbaar. Het geloof kan inzakken en doven. Hoe kun je voorkomen dat het uitgaat? Daarom een waarschuwing van Paulus: ‘Blus de Geest niet uit’. Hij waarschuwt er voor dat u, jij of ik als gelovige het vuur van de hemel in je hart kunt uitblussen! Als dat gebeurt ben je er in geestelijk opzicht geweest.

Wat erg is dat de liefde teloor gaat voordat het goed en wel tot een bruiloft komt. Als dat in het geloofsleven zo gaat, dan ben je niet bij de Bruiloft die er aan komt. Hoe kun je dat voorkomen? In het verband van de woorden hierboven deze meditatie staan aanwijzingen om het zover niet te laten komen.

Bidt zonder ophouden. En: Dankt God in alles. Wat betekent dat? Niet denken: dat zoek ik allemaal zelf allemaal wel uit, daar heeft God toch niets mee te maken! Laat de lijn tussen Hem en jou altijd open staan. Veracht de profetieën niet. Wat zijn profetieën? Dat is wat God op Zijn hart heeft om ons te vertellen. Dat is Zijn geschreven Woord.

Houd het Woord erbij. Het Woord van God is het hout dat brandt in het vuur… En de Geest, dat is de olie op het vuur. De Geest kan nog zoveel olie op het vuur willen zijn, maar als wij het Woord er niet bij houden, als wij God niet de ruimte geven om te zeggen wat Hij te zeggen heeft, dan kan de Geest eigenlijk niets beginnen. 

En daarbij: God geeft in Zijn Woord beloften om Hem er aan te houden! Veracht de profetieën niet. Laten we het samen vol houden om de Heere er aan te houden... We zeggen vaak: je kunt bidden wat je wilt maar het gebeurt toch niet. Dat is een emmer water om de Geest te blussen. Het is Gods belofte dat Hij door Zijn Geest zal doen, zoals Hij wil doen.

Laten we het als we eerlijk zijn maar toegeven: we hebben het vuur laten doven omdat we het er gemakkelijk bij laten zitten. Laten we stoppen met dat geestdodende werk van klagen en mopperen. Maar laten we ons verheugen in de beloften die er liggen. God zal het vuur laten branden! Daarvoor komt Hij deze zondag in het Avondmaal naar ons toe!

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. C.B. Stam

Datum:

29 mei 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: