Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Geleid door de heilige Geest

... Ieder is anders, we zijn niet allemaal "eender". Sommigen van ons zijn gevoelig, anderen onverstoorbaar. Er zijn echte leiders en mensen die het liever een ander naar de zin maken. De psychologie onderscheidt temperamenten of persoonlijkheden.

Galaten 5: 16-26
Ieder is anders, we zijn niet allemaal "eender". Sommigen van ons zijn gevoelig, anderen onverstoorbaar. Er zijn echte leiders en mensen die het liever een ander naar de zin maken. De psychologie onderscheidt temperamenten of persoonlijkheden. Vaak zien we ons temperament als een vast gegeven: “Zo ben ik nu eenmaal. Het zit in onze familie, tsja, zo zijn wij van den Brinken…”

Is dit wel bijbels en geestelijk? Sluiten we zo onszelf niet bij voorbaat voor vernieuwing door God? Ik denk dat elk van ons vele zwakheden in ons karakter moet erkennen. God vergoelijkt niet de driftbuien van de cholericus of het zelfmedelijden van de melancholicus. De ik-gerichtheid van de sanguinicus is zonde, evenzeer als de zelfzuchtigheid en koppigheid van de flegmatici onder ons. 

God wil dat ons leven niet geleid wordt door onze natuurlijke neigingen, maar door Zijn heilige Geest. Die Geest is Gods geneesmiddel voor onze karakterzwakten. We krijgen dan geen ander karakter, maar God neemt wel het zondige weg of vermindert het. Hij wil de sterke kanten gebruiken in Zijn koninkrijk en om anderen te dienen. 

Door de Geest schrijft Paulus: “Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.” Geef de leiding van je leven over aan God, aan de heilige Geest. Anders zullen we niet Gods koninkrijk binnengaan. Als we aan onze natuurlijke neigingen toegeven, loopt het slecht met ons af. (vs. 21)  

De Heere  wil ons niet overlaten aan onze zwakheid en zondigheid. Hij heeft een reddingsplan en kan ons vernieuwen, wat ons temperament ook is. De oplossing is voor alle karaktertypen dezelfde: de heilige Geest met zijn vruchten. De heilige Geest vernieuwt diepgaand onze houding en ons handelen naar anderen. Dat zullen vrouw en kinderen merken! Je collega´s en buren zullen iets van Christus in ons zien. Want de Heilige Geest verandert ons naar Zijn beeld (Romeinen 8: 29). De negen onderdelen van de Geestesvrucht vormen samen het karakter van de Here Jezus. 

God-zij-dank, het is mogelijk: De Geestvervulde sanguinicus, zoals Petrus. De met de Geest vervulde cholericus, zoals Paulus. De met de Geest vervulde melancholicus. De door Gods Geest geleide flegmaticus. Wij hebben er ook zelf een verantwoordelijkheid in. Als we Christus hebben leren kennen, moeten we het zondige vlees en zijn hartstochten kruisigen. Een kruis erdoor en ze belijden als zonde, telkens weer. Concreet Gods hulp vragen over die drift, die besluiteloosheid, die bangigheid, die somberheid of die bazigheid. Zo kun je samen groeien, schuld belijden en je uitstrekken naar Gods genade. (zie: Tim Lahaye: De Geest en ons temperament.) 

Ons karakter is vol onvolmaaktheden en bedorven door zonde. Maar we zijn er geen gevangene van. Er is hoop! Christus wil ons Zijn Geest geven. Hij kan ons veranderen waar wij dat zelf niet kunnen. Laten we onszelf zorgvuldig onderzoeken wat en wie ons leidt. Bidt dat het de heilige Geest is. 

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. A.T. van Blijderveen

Datum:

6 augustus 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: