Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Hebreeën 2, 9a

... In dit hoofdstuk lezen we een citaat uit Psalm 8

Hebreeën 2, 9a

In dit hoofdstuk lezen we een citaat uit Psalm 8:
“Wat is de mens dat U, o God, aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd lager geplaatst dan de engelen. U hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt U aan hem onderworpen”.

Even verder zegt de schrijver: “Dat alles hem onderworpen is zien wij nu nog niet. Maar wij zien Jezus”.

Wij zien Jezus

Psalm 8 is prachtig. Het gaat over de schepping van de hemel en aarde. God heeft alles gemaakt. Ook de mens. Deze is zelfs als heer over de schepping aangesteld. Alles is hem onderworpen. Van die schepping zegt God dat het goed was, zelfs zeer goed.

Zo is het niet gebleven. De zonde veroorzaakte een breuk tussen de mens en God. Ook tussen de mensen onderling. De gehele schepping lijdt daaronder. Daarom staat in Hebr. 2 dat wij nu níet zien dat alles de mens onderworpen is. De werkelijkheid is immers zo anders dan psalm 8 verwoordt. Wij zien vervuiling. We lezen over overstromingen, misoogsten, oorlog, enz. Een schepping die in nood is en zucht, zoals Paulus zegt.

Tegenover die werkelijkheid stelt de schrijver een andere. De toekomstige.

“Maar, wij zien Jezus”, zegt Hebr. 2. God heeft de mens niet alleen gelaten. Juist de gebrokenheid van de schepping en de kleinheid van de mens is een reden dat God met ontferming bewogen is. Zo, dat Hij Jezus gaf, dé mens. Hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat betekent dat God, Jezus, de hemel verlaten heeft en mens geworden is. Hij heeft ons leven, onze kleinheid en broosheid gedeeld.

Méér, Hij heeft onze zonden op zich genomen en verzoend aan het kruis. Door zijn dood heeft Hij de satan overwonnen. Daardoor is de weg naar Gods Koninkrijk open. Dat Rijk komt!

Wij zien Jezus. Hij is nu terug in de hemel, Hij zit aan de rechterhand van God, op de ereplaats. Jezus is gekroond met eer en heerlijkheid. Hij is koning, Hij regeert. Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op aarde. Hij leidt de geschiedenis naar de komst van dat Rijk, de nieuwe hemel en aarde. Dan zal deze wereld hersteld zijn in de luister die zij had bij de eerste schepping. Dan zullen ook de woorden van Psalm 8 volle werkelijkheid zijn. Dan zal de mens weer als koning heersen over de schepping. Volmaakt, precies zoals God het in het begin bedoeld heeft.

Wát een uitzicht voor allen die Jezus zien. Die geloven in Hem en zich aan Hem toevertrouwen. Allen die belijden dat Hij onze Here en Redder is. Zij mogen weten van deze toekomst, waar geen ziekte, nood en dood meer is. Zij mogen zich er nu al op verheugen. De toekomst, waarin alleen de lof klinkt tot de Heer van alle leven: “Wij loven U, o God, wij prijzen uw naam”.

ds. A.D. Poortman

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.D. Poortman

Datum:

1 oktober 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: