Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Het genot van de zonde

... Het genot van de zonde

‘Het genot van de zonde’

Hebreeën 11: 24-26

Mozes liet ‘het genot van de zonde’ los. Dat lijkt vanzelfsprekend. Je stelt je het leven in het paleis van de farao voor: uitbundige feesten en uitspattingen. Dat past niet bij het geloof. Maar de vertaling maakt het ons te gemakkelijk. Het gaat niet om het genieten van de zonde, maar om het genieten dat zondig is. En dit genieten is zondig omdat het op dat moment misplaatst is. De tijd is er niet naar. In oorlogstijd feest je niet. Dat is ongepast. Op andere momenten zou je wel kunnen genieten van het goede leven aan het hof van de farao, maar niet nu.

Het gaat hier dus niet over uitspattingen, maar over de bevoorrechte positie van Mozes. Als koningszoon had hij een prinsheerlijk leven. Daar kon hij van genieten. Maar dat genot noemt Hebreeën zondig. Dat kan nu niet. Want Gods volk is in nood. Het is er de tijd niet naar om je gemak te nemen. Daarom doet Mozes afstand van zijn privileges. Hij verbindt zich met zijn eigen volk. Hij geeft het genot op, om smaad te incasseren.

Dat kan hij doen, omdat hij weet dat zo’n luxe leven maar een ogenblik genot geeft. Het plezier is van korte duur. Mozes heeft iets gezien wat méér oplevert. Hij ziet het loon dat God zal geven. Hij kijkt weg van de schatten van Egypte en kijkt omhoog naar de schat in de hemel. Dat doet hij voortdurend. Het is zijn levenshouding. Steeds weer denkt hij aan het loon dat klaarligt. Dat geeft hem de vrijheid om afstand te nemen van het genot, het luxe hofleven. Hij levert zijn schatten in en voegt zich bij het volk van God in de verdrukking.

***

Mozes is een voorbeeld. We moeten onze blik richten op de schat in de hemel en op het loon dat God zal uitkeren. Vanuit dat perspectief kijk je naar je leven. Omdat er zoveel voor je klaar ligt, kun je veel opgeven. Je zit niet vast aan je spullen. Je kunt je geld delen met wie het nodig heeft.

Je kunt ook stoppen met het genieten, dat zondig is. We mogen genieten van het goede dat God ons geeft. Maar we kunnen ons ook afvragen of we er niet teveel in op gaan. Leven we niet te gemakkelijk? Is er ook niet een genieten, dat zondig is?

De wereld is in nood. Daar laten we ons door raken. We geven onze gemoedsrust en al te gemakkelijke leven op. We laten ons raken door de nood van zoveel mensen. We bidden voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers en helpen hen. We gaan meeleven met verdrukte christenen. We strijden voor hen in onze gebeden.

Je leeft niet meer alleen voor jezelf, omdat je de schat in de hemel voor ogen hebt. Wat je inlevert zal royaal gecompenseerd worden. Inleveren is geen verlies, maar winstgevend. Want de smaad waar Mozes voor koos, is de smaad van Christus. Het verbindt met Jezus. Dat maakt alles goed.

P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. P. Hoogendam

Datum:

10 september 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: