Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Houdt het daarvoor!

... "Houdt het daarvoor, dat gij wel voor de zonde dood zijt..."

Houdt het daarvoor!

`…. Houdt het daarvoor, dat gij wel voor de zonde dood zijt ….`

Rom. 6 : 11

Dopen gaat diep.

Zo zou je de woorden van Paulus kunnen samenvatten. Wij zijn dan met Hem begraven in de dood door de doop, zegt hij in vers 4. Het beeld daarachter is de dopeling, die kopje onder gaat in het water. Dat maakt zichtbaar wat het klassieke doopformulier zegt: Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Het zijn diepe woorden, die zeggen dat we restloos op genade zijn aangewezen. Wij redden het niet, onze kinderen ook niet. Maar dat hoeft ook niet. We worden gered, in Christus Jezus onze Here. Dat is in de doop over ons en onze kinderen gezegd, als een woord van God.

Houdt het daarvoor!

Opvallend is dat Paulus zo met nadruk zegt: Wij zijn met Hem begraven.

De gemeente is gedoopt. Dopen is iets wat met je gebeurt. Het is niet iets van jou, dopen is een daad van God. Of je nu als kind gedoopt bent of als volwassene, dopen begint bij God. Hij spreekt Zijn woorden over jouw leven. Daar moeten we een streep onder zetten, misschien wel temeer nu onder ons steeds vaker de nadruk komt te liggen op wat wij doen. Dat zit een beetje in de lucht en het komt gaandeweg ook steeds meer de kerk binnen. Ik moet kiezen en ik moet mijn keuze waarmaken. Maar als we niet oppassen verliezen we met die verschuiving de troost van de doop. In de doop heeft God gesproken. Daar mag je op terug vallen. Gods woord over jouw leven is je laatste houvast, je enige troost in leven en in sterven.

Houdt het daarvoor!

Is het zo gemakkelijk?

Weet u, het woord gemakkelijk past in dit verband niet. Waar het om gaat, is dat we de woorden van God gelóven. En dat bedoelt Paulus als hij zegt: Houdt het daarvoor. Geloven is niet, dat jij een soort tegenprestatie levert. Ook niet, dat jij laat zien dat jij het waard bent. Geloven is het woord van God voor waar houden. Niet meer en niet minder. Alles wat we daar aan toevoegen, is ongeloof. Probeer niet in de hemel op te klimmen, schrijft Paulus iets verderop, of in de afgrond neer te dalen. Dan doe je net of wat Christus deed niet genoeg was. Maar heeft Hij niet geroepen: Het is volbracht!? Dat is genoeg.

Houdt het daarvoor!

Doet het er dan niet toe hoe je leeft?

Zeker wel. Wie met Christus begraven is, is ook met Hem weer opgestaan en daarmee geroepen tot nieuw leven. Maar niet als tegenprestatie, maar als kind dat door genade is gekocht en zich daarover verwondert. En een kind hoeft niks te bewijzen, het mag leven van wat Vader geeft. In het leven van een kind wordt de liefde van de Vader en de Zoon vruchtbaar door de Geest. Ook dat is beloofd in de doop.

Houdt het daarvoor!

G. J. van Steeg

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. G.J. van Steeg

Datum:

5 november 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: