Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Levensverwachting

... Paulus, wat zie je?

LEVENSVERWACHTING

“En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont” (Romeinen 8:11)

Paulus, wat zie je? Een begraafplaats. Rijen stenen met namen, gestorven in vredestijd, omgekomen in oorlogstijd.

Wat zie je nog meer? Een open graf, een weggerolde steen. Erop had kunnen staan: “Jezus Christus, overleden op een vrijdag in het jaar…”

Al die andere stenen vertellen een verhaal zonder ophouden. Het verhaal uit Genesis: en hij stierf, en zij stierf, en weer stierf er één. Het verhaal van de vergankelijkheid van ons aards bestaan.

Maar tussen al die stenen de weggerolde steen, die iets anders zegt: Jezus is opgestaan. Niet de dood heeft het laatste woord, maar het eerste en het laatste woord is aan de levende God. Jezus is opgestaan, maar niet als de Enige en na Hem niemand meer, maar als de Eerste.

Al die mensen, in al die graven, van eeuwenlang geleden of mensen die we zelf hebben gekend; onze ouders, je lieve man of vrouw, je voor de geboorte gestorven kind, en al die anderen: ze zullen opstaan. Als Jezus komt. Als onze God Zijn machtig woord spreekt, dan gaan alle graven open. En wie gelooft heeft in Hem, leeft. Dat mag nu al op grafstenen staan.

Als de Geest in u woont, dan zal God door Zijn Geest, Die in u woont, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Allen zullen opstaan, maar met een scheiding. Dit is het oordeel: als de Geest van God in u woont - maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem (vers 9). Leven met Jezus, zien op Hem, je ziel en zaligheid aan Hem alleen toevertrouwen. Of niet.

Als de Geest van Pinksteren in ons woont, dan gaat Pasen voor ons leven. Dan is er uitzicht door het graf heen op het eeuwige leven. Dat eeuwige leven zien we nog niet, en toch zien we het wel. Kijken we niet verder dan de dingen om ons heen en wat wij tot stand brengen, en de begraafplaatsen die van vergankelijkheid spreken, dan komen we ook niet verder. Maar als we op Jezus zien, dan zien we de werkelijkheid van God, Die sterker is dan de dood. De Heilige Geest leert ons zo te zien. Hoor dan wat Hij zegt. Jezus Christus is opgewekt uit de dood. Gelooft u dat? Zo zal God, om Christus’ wil, ook met u doen. Hij maakt u levend, wekt u op. Uw sterfelijk lichaam, mens die u bent, maakt Hij levend.

Hoor dan wat Hij zegt. Ook als je vecht tegen je tranen als je vol verdriet staat bij een graf. Dan hoor je de woorden: ik geloof in God en ik geloof in de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Hij heeft het beloofd! Zeg in vertrouwen: amen.

Dr J. van Beelen

Naar overzicht

Geplaatst door:

Dr. J. van Beelen

Datum:

6 mei 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: