Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Onze ogen zijn op de HEERE

... Onze ogen zijn op de HEERE
(Psalm 123)

Volgende week is het Biddag. Iets uit de oude doos? Moeilijk uit te leggen aan uw collega’s op het werk? U kunt het beeld gebruiken van de Autobahnkirche. Langs de Duitse Autobahn vind je ze op verschillende plaatsen. Je kunt er even tot rust komen, terwijl je verderop het verkeer onophoudelijk voorbij hoort razen. Op die manier houden we Biddag. Een beetje terzijde, terwijl het verkeer doorgaat. De biddende gemeente is niet wereldvreemd. Zij is niet van de wereld, maar wel in de wereld. Wat er gaande is op de drukke snelweg van het leven, dragen we mee in Gods huis. Dat leven daarbuiten is immers ook óns leven, onze regering, ons volk, onze economie, onze verantwoordelijkheden. We brengen heel dat bonte leven voor Gods aangezicht.

Psalm 123 is een lied van de pelgrims naar de tempel in Jeruzalem. Staande in de voorhof heffen de pelgrims de ogen op tot God. Ze zien op Hem die op de troon zit. En wel in de hemel, in volstrekte macht en soevereiniteit, eindeloos verheven boven al het nietig aards gewemel. God regeert, door geen enkele aardse macht bedreigd en met geen enkele wereldlijke autoriteit te vergelijken. 

Onze ogen zijn op de HEERE in diepe afhankelijkheid, maar ook met stellige verwachting en in gegrond vertrouwen. Er is de toon van de ootmoed als er herhaaldelijk om genade gesmeekt wordt, dat wil zeggen om onverdiende gunstbewijzen. Tegelijkertijd is er heilige vrijmoedigheid. Onze ogen zien op de HEERE totdat Hij ons genadig is. Dus niet ‘of Hij ons misschien toch nog genadig zou willen zijn, eventueel’.  Neen, Hij zal ons genadig zijn, op Zijn tijd en wijze. Omdat we dat tegen de klippen op geloven, zetten we  de voet tussen de deur bij God - totdat Hij eindelijk de deur opent. 

De HEERE kan het niet doen om onzentwil, maar Hij zal het doen omwille van Zijn heilige Naam. Hij zal het doen omdat Hij is die Hij is, en omdat Hij zichzelf niet kan verloochenen. Zo kent Psalm 123 een ongebroken kracht ondanks onnoemelijk veel verdrukking en spot die de psalmdichter en zijn omgeving te verduren heeft.  

Er is zoveel dreiging. Er zijn zoveel machten van kwaad en duisternis. Rondom ons en ook in ons. Wat kunnen wij? Wie zijn wij nu helemaal? We hebben geen wapen in deze strijd. Toch wel - het machtige wapen van het gebed. Laten we het aanvaarden uit de hand van de Heilige Geest. Prachtig vertolkt Randall Wicomb Psalm 123 in een Afrikaans dialect:

Ek sit mij oge net, oppie Jirre neer

Sosse goeie hond sit my oge en brand
Op my eige baas  se vetroulike hand.

Ons weet Hy sal ons genade gee.
Aan veragtings is ons dikgevreet,
Ons wil niks meer van spotterse weet.

Onze ogen op de HEERE… als een hond die de ogen niet aflaat van de vertrouwde hand van het baasje. Zo loopt er een gouden draad van vertrouwen door deze Psalm heen. Juist vanuit dat vertrouwen is er het indringende smeken. Zoals iemand met grote kracht en aandrang herhaaldelijk aan de bel trekt. Zo herhaalt de dichter het woord ‘genade’. Dat woord ‘genade’ is de sleutel die hij net zo lang bij God in het slot blijft steken, totdat de deur opengaat. 

Dat beeld van die hond is wel mooi, maar de werkelijkheid is nog veel rijker. In het geloof kijkend we vol vertrouwen op naar onze hemelse Vader:  ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Als Zijn lieve kinderen en erfgenamen verzorgt Hij ons met alles wat wij nodig hebben: kracht naar kruis, troost in droefheid, eten en drinken, kleding en behuizing, wijsheid, vooral: geloof, hoop en liefde. 

Ook Psalm 123 is in Christus vervuld. Wat is Hij overladen met spot en hoon. Maar in alles nam Hij de toevlucht tot Zijn Vader. Zijn ogen bleven gevestigd op de Vader die schijnbaar niet hoorde. Maar de hand van de Vader heeft Hem opgewekt uit de dood en geplaatst op de troon der heerlijkheid. Nu is Hij daar gezeten als onze Voorbidder, en mogen wij ziende op Hem met vrijmoedigheid tot God gaan om barmhartigheid te verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstipt (Hebr, 4:16).

Naar overzicht

Geplaatst door:

J. Hoek

Datum:

7 maart 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: