Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Rijkdom

... In een gemeente gebeurt nogal wat. Soms is of gaat er van alles mis. Zo ook in Corinthe.

In elk opzicht bent u rijk...”.  

(1 Korinthiërs 1: 4 – 9)

In een gemeente gebeurt nogal wat.  Soms is of gaat er van alles mis.  Zo ook in Corinthe.   Om maar twee dingen te noemen:  problemen rond het Avondmaal en vragen ten aanzien van de opstanding. Toch spreekt Paulus zijn dank uit tot God voor de gemeente.  Paulus beoordeelt de gemeente niet om wat hij ziet en hoort, maar om wat God gedaan heeft.  God heeft de gemeente lief.  Het is zijn gemeente.  Daarom is ze rijk.

Het gaat hier bij rijkdom niet om geld.  Het gaat om iets wat daar ver bovenuit gaat: de liefde van God in Christus Jezus.  Hij heeft de gemeente geroepen.  Zij heeft het Woord gehoord en geloofd.  En God heeft haar gezegend met de gaven van de Geest.  De gemeente is de plaats waar God zelf is door zijn Woord en Geest. Dat is haar rijkdom, de Here zelf.

Zo mogen ook wij de gemeente zien.  Ook onze gemeente.  Niet omdat alles perfect gaat.  Niet omdat de leden allemaal voorbeeldig leven en er niets op aan te merken valt.  Maar we mogen haar zien en liefhebben om wat God deed.  En wat Hij nog altijd doet, ook onder ons.  

Evenals de Korinthiërs zijn ook wij geroepen en hebben Gods Woord ontvangen.  De   Geest heeft bij ons geloof gewekt.  We kennen het evangelie van ontferming en vergeving door Jezus Christus.  Niet alleen Israël, dat ook, maar ook wij zijn opgenomen in het gebed van Jezus aan het kruis: “Vader, vergeef het hun”.   En ook wij ontvangen leven omdat Jezus leeft.  Hij is opgestaan.  En Hij, aan Gods rechterhand gezeten, pleit voor ons.  Dat geldt de gemeente als geheel.  Dat geldt te midden daarvan ook iedere gelovige.

Ook wij zijn rijk. Niet omdat wij zo goed zijn.  Maar omdat we gekocht én betaald zijn door Jezus.  We zijn eigendom van Hem.  Dat mag ons brengen tot ootmoedige dank.  Zoals Paulus ook de Here dankt voor zijn gemeente.  Dat mag ons ook liefde geven voor de gemeente.  En als er iets moet worden rechtgezet, zoals in deze brief gebeurt, dan vanuit de liefde van Christus.  

De rijkdom van de gemeente betreft ook de toekomst. Jezus leidt haar door de tijden heen naar zijn Koninkrijk.  Hij ziet haar als zijn oogappel.  Niet omdat alles volmaakt is.  Er zijn gebreken.  De kerk is bedreigd.  Maar Jezus houdt van haar.  Hij noemt haar zelfs zijn bruid.  Over liefde gesproken!  En straks zal Hij haar tot zich nemen in heerlijkheid.  Dan volmaakt.  Daarvoor staat de naam van God garant.  Hij is betrouwbaar.  Hij vergeet zijn bruid niet, nooit.

Uit dit evangelie mogen we leven.  Daarmee elkaar bemoedigen bij Woord en Sacrament.  Trouw aan Hem en aan zijn gemeente die Hij zo lief heeft.  Van harte hoop ik dat wij allemaal met Paulus kunnen zeggen:  “In elk opzicht zijn wij – ben ik – rijk”, in Christus die alle lof en dank toekomt.

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. A.D. Poortman

Datum:

16 april 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: