Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Samen de last dragen

... Veel handen maken licht werk

SAMEN DE LAST DRAGEN

‘Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar.’

Numeri 11:14

Veel handen maken licht werk. Samen ergens de schouders onder zetten maakt het werk een stuk makkelijker en je bent ook sneller klaar. Dat geldt ook voor het werk in de kerk. De kerk is niet de dominee alleen, ook niet de kerkenraad alleen, het zijn alle leden van de gemeente samen. En ieder heeft een taak, want veel handen maken licht werk.

Een zware last

Mozes was een echte leidersfiguur. Onder zijn leiding vond een gigantische logistieke operatie plaats: de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Maar in Numeri 11 zit hij er compleet doorheen. Hij is aan het eind van zijn krachten en dreigt zelfs met ontslag. Hij voelt zich in z’n eentje verantwoordelijk voor Israël, maar de last van het volk wordt hem te zwaar.

Ook het werk in de kerk kan als een last op je schouders drukken. Een predikant doet het mooiste werk dat er is. Graven in de Schrift. Omgaan met mensen van kraambed tot sterfbed, van diepgelovig tot buitenkerkelijk, van hoog opgeleid tot verstandelijk beperkt. Boeiender werk is niet te vinden. En je wordt er nog voor betaald ook. Maar soms wordt er wel veel van één persoon verwacht. Gelukkig is er een kerkenraad die meehelpt de last te dragen, zijn er ook anderen die de schouders zetten onder het werk in de kerk. God wil niet dat we onder de last bezwijken. Dat zien we aan Zijn reactie op de klacht van Mozes. Mozes krijgt assistentie in de vorm van een raad van zeventig oudsten. Die zullen samen met Mozes de last van het volk dragen.

Pinksteren in de woestijn

Deze zeventig oudsten ontvangen de Heilige Geest. Het is niet voldoende om een nieuwe organisatie neer te zetten. Er wordt ook geen human resources manager aangetrokken om de poppetjes op de juiste plek te krijgen. Vóór alle dingen is de Geest nodig. De medewerkers van Mozes krijgen kracht uit de hemel. Dan pas krijgt hun werk betekenis. Wat hier gebeurt is een profetie van Pinksteren. Sinds de uitstorting van de Geest is het niet meer één die de Geest ontvangen heeft. Iedere christen heeft de gave van de Geest ontvangen, maar ieder christen heeft ook een gave van de Geest ontvangen. Een talent waarmee je kunt bijdragen aan de opbouw van de gemeente.

De Lastdrager

In Numeri 11 hoorden we Mozes klagen: ik moet de last van dit volk alleen dragen en ik kan het niet! Als hij aan het eind van zijn leven terugkijkt, ziet hij hoe hij zich heeft vergist. Dan houdt hij het Israël voor: in de woestijn heeft de HEERE, uw God, u als op adelaarsvleugels gedragen. Ik denk ook aan Christus. Hij droeg de last van Zijn gemeente, een last die de vorm aannam van een kruis. Hij brandde op aan Zijn eigen liefde. En ook nu nog draagt Christus Zijn gemeente in Zijn doorboorde handen. Het werk in de kerk is licht werk. Niet alleen omdat er zoveel handen zijn, maar vooral vanwege die doorboorde handen van Christus. Omdat Hij de gemeente en Zijn dienaren draagt, is het waar: Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Ds. H. Russcher

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. H. Russcher

Datum:

25 februari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: