Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Toen, nu en altijd

... Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Toen, nu en altijd

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

(Hebreeën 13: 8)

Dit is een wonderlijke uitspraak. Het zegt veel meer dan: Jezus is de Alpha en de Omega. Of: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Dat is waar, maar hier wordt meer gezegd. Het verrassende is dat Jezus een gisteren heeft en een heden en een toekomst. Hij kent drie tijden, net als wij. De Zoon van God staat midden in de stroom van de tijd.

Jezus heeft een verleden, een levensgeschiedenis. Hij weet van vroeger en later. Van eerst dit en later dat. Hij kent groei. Jezus was een zuigeling en ging puberen. Hij was een jong volwassene en werd man. Hij leerde het leven kennen en werd er door gelouterd. Door ervaring werd Jezus wijs, door lijden geheiligd. De Hebreeënbrief zegt dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Jezus ontdekte wat angst is, doodsangst zelfs. En ondervond wat het is om te sterven. Hij is door ons leven heen gekropen en dat vormde Hem.

En Jezus neemt Zijn verleden mee in het heden. De wonden die Jezus opliep, worden niet uitgewist. Het verleden blijft zichtbaar en werkt door. Ik geef enkele voorbeelden. Acht dagen na de kruisdood ziet Thomas de wonden in het lichaam van Zijn Vriend. En Paulus verkondigt Jezus als de Opgestane Heer, maar vooral als de Gekruisigde. En Johannes op Patmos ziet het Lam, dat geslacht is. Jezus laat het verleden niet achter zich, maar maakt er gebruik van. Hij is een ervaringsdeskundige, die ons laat profiteren van wat Hij geleerd heeft. Daardoor kan Hij naast ons staan en medelijden hebben met onze zwakheden.

Jezus kent ook een heden, een hier en nu. Jezus leeft en Hij leeft bij ons. Hij is er als het Evangelie wordt verkondigd. Hij is de Gastheer van het Avondmaal, dat we over enkele weken zullen vieren. De Levende Christus deelt het brood uit en schenkt de wijn in. En bij iedere bediening van de doop, sterf je met Hem en sta je met Hem weer op. Jezus leeft en spreekt en werkt en bidt voor ons.

Hij heeft ook een toekomst. Want we lezen in deze brief dat Jezus wacht op het moment dat Zijn Vader alle vijanden verslagen heeft (10:13). In Openbaring 22 roepen de Geest en de kerk om de komst van Jezus. Nu blijkt dat ook Jezus uitziet naar de komst van het Koninkrijk. Ook Hij kan niet wachten tot de toekomst aanbreekt.

Jezust heeft een verleden, heden en toekomst. Maar deze drie worden hier niet in één adem genoemd. De tekst zegt: Jezus is gisteren en heden Dezelfde en dan komt er, even later nog achteraan: …en tot in eeuwigheid. Gisteren en heden worden samengenomen, ‘tot in eeuwigheid’ staat apart. Waarschijnlijk zien we hierin de eredienst van de vroege kerk terug. We kunnen het ons zo voorstellen. De voorganger roept in de gemeente uit: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde”. Dan antwoordt de gemeente juichend: “Ja, tot in eeuwigheid”. Dat is een uitroep van vreugde. Jezus blijft altijd Dezelfde. Zoals Hij toen was in Israël en zoals Hij nu is in ons leven, zo zal Hij blijven. In alle mogelijke tijden, in elke denkbare toekomst is Hij Dezelfde.

Zo kunnen we in alles wat komt, bij Jezus schuilen. Dit geeft ontspanning en houvast. Jezus kent ons leven van binnenuit, en wij kennen Hem. Hij leeft en is bij ons. Hij blijft wie Hij was en Hij komt!

Ds. P. Hoogendam

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. P. Hoogendam

Datum:

28 januari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: