Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

TREKKING

... "En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken"

‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken’ (Johannes 12: 32)

TREKKING!

Zelfs de Grieken…

Het is prachtig als blijkt dat zelfs Grieken wat in Jezus zagen. Wie dat waren? Misschien bekeerlingen tot het Jodendom. Ze wilden Jezus wel zien. Het gaat om een serieus verzoek.

Het moment dat Jezus leek door te breken was dichterbij dan ooit.

Maar Jezus gaat niet op dit verzoek in! Hij ontwijkt zelfs de vraag. Hij gaat het hebben over het tarwegraan. Dat het eerst sterven moet, voor dat het zal vrucht dragen. Wat heeft dat met hun vraag te maken? Niemand die het begreep.

Jezus zegt: ‘Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal worden verheerlijkt’. Jezus’ verheerlijking, gaat langs de weg van Zijn vernedering. Ja, de Grieken zullen Hem zien, maar dan aan het kruis! Ze zullen Hem ‘zien’ zoals Mozes de koperen slang moest oprichten.

Stervende tarwekorrel

De tarwekorrel zal pas vrucht dragen, als hij in de aarde valt en sterft. Aan het kruis draagt Jezus vrucht en daar zal Hij tot zegen zijn, voor de Grieken en voor ons. Maar het is maar de vraag of de Grieken en wij wel wat in Hem zullen zien als Hij daar hangt aan het kruis.

Wat is er voor aantrekkelijks aan een gekruisigde? Wat kan een gekruisigde doen? Dit gaat Hij doen: ‘Ik zal hen allen tot Mij trekken!’ Jezus trekt dus mensen aan! En dat doet Hij juist als Hij daar hangt aan het kruis! ‘Niemand komt tot Mij tenzij de Vader hem zal trekken’.

Dat is zo bijzonder. Wanneer word je nou door iemand aangetrokken? Als het gaat over wat aantrekkelijk is, wat je in iemand aantrekt, dan voel je liefde trekken. Er brandt een vuur van liefde in Jezus als Hij daar hangt. Zoals Jezus daar hangt, zo heeft Hij ons liefgehad!

Aantrekkelijk

Wanneer word ik nou stil en opent mijn hart zich? Wanneer geef ik mij gewonnen en kom ik tot overgave? Dat is zoals Hij daar hangt aan het kruis en zegt: het is volbracht. Wij leven in een tijd waarin het Evangelie heel aantrekkelijk moet worden gemaakt.

Als er mensen zijn die Jezus willen zien, gaan we dat meteen regelen. Maar Jezus gaat daar niet op in. Dat is onthutsend. Al onze eigen initiatieven lopen vast. Ons enthousiasme kan een keer doven. Maar wie door Jezus getrokken wordt, die wordt voorgoed getrokken.

Van wie kan het beter afhangen?

Vraagt u zich af of Hij ook jou wel trekt? Of jouw kinderen? Als je er bezorgd over bent hoeveel Hij er tot Zich zal trekken - dat je daarover nou bezorgd kunt zijn! Wij denken vaak dat het beter kan afhangen van ons, dan van God.

Maar het hangt niet af van degene die wil, of van degene die loopt, maar van God Die Zich ontfermt (Romeinen 9: 16). Jezus zegt het hier heel duidelijk: ‘Ik zal ze allen tot Mij trekken’.

Wie zijn dat? Dat is zo wijd als de wereld is. De Grieken kunnen gerust zijn.

U ook… Jij ook… ‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren’. Daarom zal Hij ons trekken met koorden van liefde. En wij antwoorden: ‘Heere, trek mij, dan zal ik achter U aanlopen’.

C.B. Stam

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. C.B. Stam

Datum:

11 maart 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: