Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Vrijwillige liefde

... Liefde of dwang
Echte liefde laat zich niet dwingen. Maar als Christus begint over Zijn lijden, dan spreekt Hij over een ‘moeten’. Is Zijn liefde dan gedwongen liefde? Is Zijn liefde niet volmaakt?

‘Moest de Christus dit niet lijden …?’
(Lukas 24:26)

Liefde of dwang
Echte liefde laat zich niet dwingen. Maar als Christus begint over Zijn lijden, dan spreekt Hij over een ‘moeten’. Is Zijn liefde dan gedwongen liefde? Is Zijn liefde niet volmaakt?

Een ‘Goddelijk moeten’
In dit verband spreken wij weleens van een ‘Goddelijk moeten’. Maar dat kan moeilijk betekenen dat Christus wordt gedwongen tegen Zijn wil, alsof Hij moest zonder te willen. Hij is immers volkomen gewillig als het Lam van God. Toch is er sprake van een ‘moeten’, niet voor God, maar wel voor ons. Christus’ lijden is immers noodzakelijk voor ons behoud. Je kunt daarbij gaan theoretiseren of er voor God geen andere mogelijkheid was om ons te redden, maar wat heb je daaraan? God heeft het zo gewild, en zo maakt Hij het ons bekend in Zijn Woord. Aan dat Woord worden de Emmaüsgangers herinnerd door Jezus. Zijn lijden is geprofeteerd door de profeten en uitgebeeld in heel de offerdienst. Bovendien heeft Hij het vele malen voorzegd: ‘De Zoon des mensen moet veel lijden…’ (Lukas 9:22). Ja inderdaad, de  Schriften moeten worden vervuld.

Vrije liefde
Maar als de Schriften worden vervuld, is er evenmin sprake van dwang. Wie heeft ervoor gezorgd dat de Schriften spreken over Christus’ lijden? Komt heel het Evangelie niet voort uit het hart van Hem Die Liefde is? Je zou de profetieën van Christus’ lijden kunnen vergelijken met een liefdesbrief, bij wijze van spreken geschreven met Zijn eigen bloed. Christus is volkomen vrij, ook in Zijn liefde. De hemelse Bruidegom heeft Zijn bruidsgemeente werkelijk lief. Het ‘moeten’ van Zijn lijden betekent dat Hij Zich houdt aan de belofte die Hij haar vrijwillig heeft gegeven. Uit vrije liefde offert Hij Zich op voor haar. Zo bewijst Hij haar Zijn liefde. Welke waarde heeft ongewilde liefde? Christus’ bruid mag weten van betere liefde. Zuivere liefde die helemaal van één kant komt. Liefde die je hart doet opspringen van vreugde: ‘Ja, zo is mijn Liefste!’ (Hooglied 5:16).

Hartveroverende liefde
Christus’ liefde is het geheim van het geloof. Alleen vanuit Zijn liefde leer je dat het geloof geen ‘moeten’ is maar ‘mogen’. Hij maakt je hart gewillig, hoe onwillig je ook was. De meest ontroerende voorbeelden zijn martelaren die hun leven geven voor Hem. Als je leest wat moslims die christen worden in islamitische landen moeten meemaken, dan breekt je hart. Zij kunnen het lijden ontlopen als zij Jezus afzweren, maar zonder Hem willen zij niet meer. Zij volgen hun Heere en Heiland, zelfs in het lijden. Want: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad’ (1 Joh. 4:19). Verlang je naar Zijn liefde? Doe zoals de Emmaüsgangers. Zij ‘dwingen’ (SV) Hem: ‘Blijf bij ons!’ (Lukas 24:29). Zo wil Hij graag ‘gedwongen’ zijn. Over liefde gesproken… 

Naar overzicht

Geplaatst door:

J.B. ten Hove, v.d.m.

Datum:

21 maart 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: