Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Weglopen bij de HEERE

... Weglopen bij de HEERE

Weglopen bij de HEERE (Jona 1:1-3)

Jona is een profeet van God. Hij is geroepen om Gods Woord te verkondigen. Deze keer wordt hij op reis gezonden. Jona moet naar Ninevé, de grote hoofdstad van Assyrië (vers 2). Het is een lange reis van meer dan 1000 kilometer. Wat moet Jona daar doen? Wordt hij erop uit gestuurd met een pakketje evangelisatiemateriaal? Jona moet de Ninevieten vertellen over God. Maar hij krijgt geen vleiende boodschap voor de Assyriërs mee. Jona moet aankondigen dat God de stad zal straffen om haar zonden. Is dat dan Gods liefde? Laat ik het omgekeerde vragen: Is het liefde als je zwijgt zonder te waarschuwen? Is het liefde als je niets zegt wanneer een ander op weg is naar de afgrond? Jona moet in Ninevé spreken over Gods toorn: ‘Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar …’ (vers 2).

Wat doet Jona? Hij vlucht naar Tarsis. Nadrukkelijk staat erbij: ‘weg van het aangezicht van de HEERE’ (vers 3). Jona loopt weg als de HEERE roept. Misschien denk je: Dat kan ik begrijpen. Want wat moet dat worden, helemaal alleen in zo’n grote heidense stad, en dat met zo’n boodschap. Voor ons gevoel lijkt het bij voorbaat een hopeloze missie. Daar komt nog wel wat bij. Voor Jona is Ninevé geen bezienswaardige toeristische attractie in het buitenland. Ninevé is de hoofdstad van een vijandelijk volk. De Assyriërs staan bekend om hun wrede meedogenloosheid. In Jona’s dagen neemt de dreiging vanuit het Assyrische rijk toe. Stel je voor dat Assyrië de wapens opneemt tegen Israël …

Nee, Jona vindt het niet erg als God afrekent met Ninevé. Waarom zou hij hen nog waarschuwen? Als God de Ninevieten wil straffen, dan kan dat toch zonder waarschuwing? Jona heeft God leren kennen. Jona weet hoe barmhartig de HEERE is. Jona weet dat Gods liefde zelfs achter de indringendste waarschuwingen klopt. Daarom zegt Jona: ‘Nee, ik ga niet naar Ninevé.’ Misschien vind je de houding van Jona teleurstellend. En toch, wees niet te snel met je veroordeling. Wat zou je zelf doen als het gaat over een gevaarlijke vijand die je volk bedreigt? Wat zou je zelf doen als het gaat over iemand die je kwaad doet, iemand die je leven verwoest?

Jona loopt weg als de HEERE roept. Je ziet hem zoeken in de haven van Jafo. Daar ligt een vrachtschip met als bestemming Tarsis, ergens ver weg in Zuid-Spanje. Dat is precies de tegenovergestelde richting. Die reis zal hem heel wat hebben gekost. Maar Jona heeft er wel wat voor over. Het duurt niet lang totdat het schip zich losmaakt van de kade en koerst richting volle zee. Jona zoekt ondertussen een rustig plekje beneden in het ruim van het schip. Moe van alle gebeurtenissen valt hij in een diepe slaap.

Jona loopt weg als de HEERE roept. Toch heeft hij de wind in de zeilen. Zo kan dat gaan, ook nu. Het schip bij God vandaan ligt klaar. Je hebt de wind in de rug. Weglopen als de HEERE roept. Is dat niet bij uitstek de zonde van ons mensen? Het lijkt wel mooi, maar wat is het dwaas. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Stel je voor dat God je laat gaan in je slaap … Zou de HEERE Jona laten gaan?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. J.B. ten Hove

Datum:

4 februari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: