Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

ZIET MIJN KNECHT

... Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft!

ZIET MIJN KNECHT

Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. - Jes. 42: 1, 2.

Jesaja, de profeet, moest dit verkondigen aan het volk in ballingschap: Ziet, Mijn Knecht! Velen zullen het niet begrepen hebben. Sprak de profeet over zijn eigen knecht? Of bedoelde Jesaja een bijzonder vroom mens? Job was ooit een knecht des Heeren genoemd. Mozes wordt in de Schrift een knecht van de Allerhoogste genoemd. David is een knecht Gods geweest. Zelfs alle profeten waren knechten.

Dat de ballingen bij deze Knecht niet zo snel aan de beloofde Messias gedacht zullen hebben, is goed te begrijpen. Wie verwachtte er nu verlossing van iemand die God een Knecht noemde? Een Koning verwachtte men, geen Knecht! En daar komt nog bij: "die Ik ondersteun!" Is die Knecht dus ook nog zwak? Wat heb je nu aan zo’n knecht, die niet eens Zelf goed kan lopen?

Toch vraagt God alle aandacht voor Hem, want deze hulpeloze Knecht zal uitblinken! Waarin? Hij zal het recht voortbrengen! Voortbrengen, niet repareren. Iets nieuws gaat Hij brengen. Voor de gehele wereld zal de Christus hèt recht, Gods recht, openbaren.

Hoe dan? Daarover zal de profeet later zeggen: door een weg van lijden en sterven! Door Zijn leven af te leggen. Het recht van God zal deze Knecht tonen door Zelf onder dat recht te gaan staan en door dat recht veroordeeld te worden. Maar Zijn dood zal het rijk der gerechtigheid voor eeuwig grondvesten.

Nou, dan zal deze Knecht wel opzien baren, als Hij verschijnt! Nee, Hij zal niet schreeuwen. Een marktkoopman schreeuwt om zijn waren aan de man te brengen. Maar zó zal deze Knecht niet optreden. In stilheid zal Hij Zijn weg gaan. Waarom? Omdat deze Christus slechts één ding op het oog heeft: Gods recht om verlorenen te behouden. Daarom komt de Christus in zwakheid. Hij was veracht. Hij werd verbrijzeld.

Hebt u het al geleerd om op deze Knecht in Zijn nederige gestalte te zien? Zodat u het met Simeon zeggen mag: mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Dan weten we, dat we zelf niet meer zijn dan gekrookte rieten en rokende vlaswieken. Dat we staan in het moeras van onze ongerechtigheden. Nergens zijn we dan voor geschikt dan om afgesneden en uitgeroeid te worden. Dan weten we ook, dat wij meer rook dan licht voortbrengen uit ons verdorven hart.

Maar dan blijft er één troost over: als we mogen zien op deze arme Knecht met het oog des geloofs, dan blaast de Heilige Geest de flakkerende olielamp aan. Dan blaast de Geest van God door het geknakte riet, zo het gaat zingen: De Heere is recht in al Zijn weg en werk!

En dat is de voorzang van de eeuwige zaligheid.

Ds. M. Baan

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. M. Baan

Datum:

26 november 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: