Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Rijkdom

In een gemeente gebeurt nogal wat. Soms is of gaat er van alles mis. Zo ook in Corinthe.

Geschreven door:

ds. A.D. Poortman

Veenendaal

Ik zie een poort wijd open staan...

De woorden van de titel vormen de beginregel van een lied dat velen zullen kennen. Onze aandacht wordt getrokken naar een geopende poort.

Geschreven door:

ds. M.L.W. Karels

Veenendaal

Vrijwillige liefde

Liefde of dwang Echte liefde laat zich niet dwingen. Maar als Christus begint over Zijn lijden, dan spreekt Hij over een ‘moeten’. Is Zijn liefde dan gedwongen liefde? Is Zijn liefde niet volmaakt?

Geschreven door:

J.B. ten Hove, v.d.m.

Veenendaal

Balsemen

Mattheüs 26: 6 – 13 De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet, is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte.

Geschreven door:

ds. P. Hoogendam

Veenendaal

Onze ogen zijn op de HEERE

Onze ogen zijn op de HEERE (Psalm 123)

Geschreven door:

J. Hoek

Veenendaal

DE LIEFDE VAN JEZUS TOT HET EINDE

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Johannes 13 : 1

Geschreven door:

ds. T. Cammeraat

Een lege plaats aan de koninklijke tafel

En Davids plaats werd leeg gevonden

Geschreven door:

ds. W. v/d. Brink

Veenendaal

ZWART OP WIT

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam.

Geschreven door:

ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Vrolijk in ellende?

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: de HEERE is groot! Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!

Geschreven door:

dr. J. van Beelen

Veenendaal

Geschreven door:

A. van de Beek

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

9.30 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: